Download als een iCal bestand
PCOB over ethiek
Dinsdag 14 Mei 2019, 14:00
Hits : 57

PCOB Barendrecht/Heerjansdam houdt dinsdag 14 mei de laatste bijeenkomst van dit seizoen. In gebouw De Ontmoeting naast de Dorpskerk komt men bij elkaar vanaf 14 uur. Naast wat huishoudelijke zaken zal Arie Slob, provinciaal coördinator van PCOB, de aanweziggem bijpraten over het thema 'Ethiek in de zorg/Tien woorden van zorg'.

In de 'Tien woorden van zorg' gaat het om ethiek in de zorg. Het gaat om de keuzes waarmee ouderen te maken hebben, voor zichzelf en voor anderen. Daarbij gaat het om een zoektocht. Men hoort over mensen die zorg nodig hebben en hun naasten en beroepskrachten die hierbij betrokken zijn. Via hun verhalen en overwegingen daarbij wordt gesproken over opvattingen en over angsten voor zorg en afhankelijkheid. Dit wordt gedaan aan de hand van 'Tien woorden van zorg', die aansluiting zoeken bij de bijbelse traditie.